Vej og Udearealer

Her kan du finde information omkring reglerne for vedligeholdelse af grundejerforeningens vejarealer og tilhørende rabatter. Der er også information omkring vedligeholdelse af vores fællesarealer samt information angående stranden.

Vedligeholdelse af vejarealer

Snerydning

Der er indgået aftale om vintervedligeholdelse af vore veje.
For mere information omkring snerydning af kommunale veje i Vordingborg Kommune, se her: Snerydning i Vordingborg Kommune

Vejarealet og Rabatter

I henhold til foreningens vedtægter § 17 stk. a, er det grundejerforeningen, der på medlemmernes vegne, forestår at skulle vedligeholde vejene d.v.s. kørebanearealet.
I henhold til Privatvejlovens afsnit III, har den enkelte lodsejer ansvaret for, at vedligeholde vejen ud for egen grund. Klippe, beskære og slå græs ved rabatterne iht. Vordingborg Kommunes klippevejledning.
Klippevejledningen kan findes her: Klippevejledning


Grundlaget for ejernes ansvar for vejarealer og rabatter blev ændret af Vordingborg Kommunes Miljø- og Trafikvalg og meddelt grundejerforeningen i 2004.
Meddelelsen kan findes her: Ændring af administrationsgrundlag for private fællesveje

Fællesarealer

Vedligeholdelse

Fællesarealerne vedligeholdes af grundejerforeningen ved beskæring og græsslåning. Der må ikke henstilles/parkeres biler, trailere, campingvogne eller både på fællesarealerne.

Campering er ikke tilladt.

Fællesarealerne er beliggende følgende steder:
  • Fiskekrogen
  • Ålesaksen
  • Pælen syd 3 stk.
  • Bundgarnet overfor p-pladsen
  • Bundgarnet v/Formandens bænk
  • Hjulsporet matr. 24v

Gravetilladelser

Der skal altid forinden der udføres gravearbejde i områdets vejareal, indhentes gravetilladelse hos vejmyndigheden:

Vordingborg Kommune

Stranden

Strandbeskyttelseslinien

For praktisk information omkring strandbeskyttelseslinien, se følgende folder: Strandbeskyttelseslinien

Offentlig strand ved parkeringspladsen (48r)

Grundejerforeningen er medejer af strandstykket ved parkeringspladsen.

Der blev i 1962 indgået aftale mellem daværende Elmelunde Kommune og ejerkreds om offentlighedens benyttelse med adgang til stranden og samtidigt fredning af arealet.

Se fredningsdeklaration og dispensationer: Fredning og dispensation matr. 48r

Derudover kan en redegørelse for en strid mellem ejere af martikl 48r findes her: Orientering af ejerkredesen matr. 48r